Vítejte na stránkách obce Mikroregion Černilovsko, chcete si nastavit zobrazení:

Zpravodaj mikroregionu

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Příspěvky odevzdávejte a inzerci objednávejte na OÚ v Černilově nebo na e-mailu  zpravodaj@cernilov.eu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Redakční rada: J. Kudrnáč, M. Karpíšek, Vl. Prokeš, Mgr. Hofmanová a T. Hejtmánek

Ceník inzerce 

strana A4

1.500 Kč½ strany

750 Kč¼ strany

390 Kč1/8 strany

300 KčDo 20 cm² 

120 Kč2021

2020

2019

2018

2017

aktualizováno: 24. 5. 2021 02:23, Martin Stránský