Vítejte na stránkách obce Mikroregion Černilovsko.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zpravodaj mikroregionu

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Příspěvky odevzdávejte a inzerci objednávejte na OÚ v Černilově nebo na e-mailu  zpravodaj@cernilov.eu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Redakční rada: M. Karpíšek, L. Součková, E. Nepokojová, J. Kudrnáč, Mgr. R. Hybšman, T. Hejtmánek

Ceník inzerce 

strana A4

1.500 Kč½ strany

750 Kč¼ strany

390 Kč1/8 strany

300 KčDo 20 cm² 

120 Kč2023

2022

2021

2020

2019

aktualizováno: 24. 4. 2023 15:43, Barbora Burdychová