Vítejte na stránkách obce Mikroregion Černilovsko.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zpravodaj mikroregionu

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Příspěvky odevzdávejte a inzerci objednávejte na OÚ v Černilově nebo na e-mailu  zpravodaj@cernilov.eu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Redakční rada: M. Karpíšek, L. Součková, E. Nepokojová, J. Kudrnáč, Mgr. R. Hybšman, T. Hejtmánek

Ceník inzerce 

strana A4

2.000 Kč½ strany

1 000 Kč¼ strany

500 Kč1/8 strany

400 KčDo 50 cm² 

400 KčDo 20 cm² 

200 Kč2024

2023

2022

2021

2020

aktualizováno: 7. 12. 2023 11:42, Barbora Burdychová