Vítejte na stránkách obce Mikroregion Černilovsko, chcete si nastavit zobrazení:

Mikroregion Černilovsko

Virtuální prohlídka obce

Obce mikroregionu

Černilov od pradávna byl dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem. Spolu s částmi Bukovina a Újezd má dnes asi 700 domů a přes 2300 obyvatel na k.ú. cca 2 500 ha.

 

 

Obec Lejšovka leží 16 km severovýchodně od Hradce Králové. Na severu je ves obklopena lesem. Okolí je protkáno sítí cyklistických stezek. Obec leží mimo dopravní tepny. V současné době má 93 čísel popisných. Podle statistických údajů z roku 2007 v ní žije 186 obyvatel.

 

Divec leží 2 km severovýchodním směrem od Hradce Králové. Počtem obyvatel (195) tak i rozlohou svého katastru (350 ha) patří mezi menší obce Královéhradeckého kraje. Leží v přírodním klínu lesních revírů Spáleník/Dehetník a Ouliště.

Obec Libníkovice se nachází v okrese Hradec Králové, je vzdálena 12 kilometrů od Hradce Králové a 6 kilometrů od Třebechovic. Je součástí Mikroregionu Černilovsko a v současnosti má 148 obyvatel. Součástí obce jsou dvě osady, Borovice a Horní Černilov.

Obec Librantice leží 10 km severovýchodně od Hradce Králové. Je členem mikroregionu Černilovsko. První písemná zpráva pochází z roku 1496. Obec se nachází v nadmořské výšce 262 metrů. Na území žije 426 obyvatel

Obec Libřice leží asi 15 km severovýchodně od Hradce Králové. Je členem mikroregionu Černilovsko a žije v ní 285 obyvatel. Celková katastrální plocha obce je 484 ha, z toho orná půda zabírá 86%.

Obec Smržov leží v Královéhradeckém kraji zhruba 15 km severně od Hradce Králové, 4 km východně od Smiřic. Do působnosti Obecního úřadu Smržov patří i sousední obec Hubíles.

Obec Výrava leží v Královéhradeckém kraji, 15 km severovýchodně od Hradce Králové. Výrava se skládá ze dvou částí: obce Výrava a obce Dolní Černilov. V současné době zde žije přibližně 300 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Černilovsko.

Aktuálně

Librantice

Zrušení vystoupení Pavla Lišky 17.11.

Vzhledem ke zhoršující se covidové situaci je vystoupení Pavla Lišky 17.11. ZRUŠENO!

Librantice

Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ HRADEC KRÁLOVÉ

Kdy: ve středu 1. 12. 2021, kdykoliv mezi 14:00 a 17:00 hod.
Kde: v prostorách sálu zastupitelstva Krajského úřadu, Pivovarské
nám. 1245, Hradec Králové
Pro koho je určen: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu,
bytového domu nebo rekreačního objektu

Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke
kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen
celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč.
způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc
s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projekt.

Skalice

Rozsvěcení vánočního stromu

Obec Skalice vás srdečně zve na rozsvěcení vánočního stromu v neděli 28.11.2021 od 17 hod. před prodejnou potravin. Zazpíváme si s dětmi z MŠ Číbuz a připijeme si teplým čajem nebo svařákem.
Skalice

Informační seminář "Kotlíkové dotace 2022" v Hradci Králové

Seminář k podmínkám čerpání dotace na výměnu kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění se koná ve středu 1. prosince 2021 na KÚ Královéhradeckého kraje. Zájemci mohou přijít kdykoli mezi 14:00 a 17:00 hod. Budou zde přítomni pracovníci odpovědní za rozdělování kotlíkových dotací. Využijte poslední příležitost jak pomoci ke zlepšení ovzduší v naší obci a předejděte včas pokutám za provozování nevyhovujícího zdroje vytápění (zákaz platí už od 1. 9. 2022!).
Smržov

Nabídka revize kotlů na tuhá paliva

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude v pátek 26. 11. 2021 provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Černilovsko
Černilovsko
Černilovsko

Černilovsko

Mikroregion Černilovsko vznikl 28.9.1999 nejprve jako volné sdružení obcí bez právní subjektivity.

Po vzniku nového zákona o obcích se k 11.4.2002 transformoval na svazek obcí.

Hranice Mikroregionu přirozeně vyplynuly z území bývalé střediskové obce, která plnila svou funkci do roku 1990.

Patří sem obec Černilov včetně místních částí Bukovina a Újezd, dále obce Divec, Lejšovka, Libníkovice včetně místních částí Borovice a Horní Černilov, Librantice, Libřice a Výrava včetně místní části Dolní Černilov.

Úřední deska

Zpravodaj mikroregionu