Vítejte na stránkách obce Mikroregion Černilovsko.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 92 výsledků
 • Petra Kubařová

Podpora a dotace

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

 1. května 2024

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje na svém jednání dne 25. března 2024 schválilo usnesením ZK/25/1777/2024 přidělení finanční podpory formou dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty z programu 24RRD02 Podpora svazků obcí i Mikroregionu Černilovsko, a to na základě smlouvy č. 24RRD02-0018 na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2024“ ve výši 56 000 Kč.

 • Barbora Burdychová

Události

Události pořádané Mikroregion Černilovsko

 • Petra Kubařová

O mikroregionu

Mikroregion Černilovsko vznikl 28. 9. 1999 nejprve jako volné sdružení obcí bez právní subjektivity. Po vzniku nového zákona o obcích se k 11. 4. 2002 transformoval na svazek obcí. Hranice Mikroregionu přirozeně vyplynuly z území bývalé střediskové obce, která plnila svou funkci do roku 1990.

 • Petra Kubařová

Plán činnosti svazku obcí

 1. Příprava žádostí o dotace a realizace plánovaných projektů, které budou podpořeny z dotačních programů Královehradeckého kraje v roce 2024. 
 2. Příprava žádostí o dotace z tuzemských aj. programů pro rok 2024-2025.
 3. Tipování a příprava významných projektů Mikroregionu Černilovsko a členských obcí vhodných pro financování ze zdrojů EU ( s realizací v programovém období 2024+).
 4. Příprava podkladů k vydávání zpravodaje Mikroregionu Černilovsko.
 5. Tipování regionálních rozvojových projektů a aktivit a jejich příprava s důrazem na využití evropských fondů.
 6. Organizační zajištění spolupráce obcí při řešení společných problémů legislativních
  a jiných (např. tvorba obecních vyhlášek, pořádání efektivních školení a seminářů pro obce ve spolupráci se zaměstnanci pověřeného úřadu apod.)
 7. Příprava a organizační zajištění společné propagace, medializace a publicity mikroregionu. 
 8. Zajištění drobného individuálního poradenství členským obcím
 9. Organizace a podpora propagačních, kulturních a sportovních akcí regionu s využitím stávajících aktivit.
 10. Zajištění řádného chodu svazku obcí, udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce s okolními svazky a obcemi.
 • Martin Stránský

Kontakty

Kontaktní informace:

Ing. Barbora Burdychová, DiS. - tajemnice Mikroregionu Černilovsko, tel.: 604 180 135, e-mail: podatelna@cernilov.cz

 • Barbora Burdychová

Zpravodaj mikroregionu

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

 • Petra Kubařová

O mikroregionu

Mikroregion Černilovsko vznikl 28. 9. 1999 nejprve jako volné sdružení obcí bez právní subjektivity. Po vzniku nového zákona o obcích se k 11. 4. 2002 transformoval na svazek obcí. Hranice Mikroregionu přirozeně vyplynuly z území bývalé střediskové obce, která plnila svou funkci do roku 1990.

 • OI admin

Přístup k veřejnému internetu

Mikroregion Černilovsko realizoval v roce 2009 celkem 13 veřejně přístupných míst, kde se mohou lidé bezplatně připojit k internetu.

 • OI admin

Černilov

Černilov

Základní škola

Pondělí
7:00 - 7:4512:45 - 13:30
Úterý
7:00 - 7:4515:00 - 15:45
Středa
7:00 - 7:45
Čtvrtek


Pátek


 • Petra Kubařová

Podpora a dotace

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

 1. května 2024

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje na svém jednání dne 25. března 2024 schválilo usnesením ZK/25/1777/2024 přidělení finanční podpory formou dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty z programu 24RRD02 Podpora svazků obcí i Mikroregionu Černilovsko, a to na základě smlouvy č. 24RRD02-0018 na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2024“ ve výši 56 000 Kč.

 • Petra Kubařová

Plán činnosti svazku obcí

 1. Příprava žádostí o dotace a realizace plánovaných projektů, které budou podpořeny z dotačních programů Královehradeckého kraje v roce 2024. 
 2. Příprava žádostí o dotace z tuzemských aj. programů pro rok 2024-2025.
 3. Tipování a příprava významných projektů Mikroregionu Černilovsko a členských obcí vhodných pro financování ze zdrojů EU ( s realizací v programovém období 2024+).
 4. Příprava podkladů k vydávání zpravodaje Mikroregionu Černilovsko.
 5. Tipování regionálních rozvojových projektů a aktivit a jejich příprava s důrazem na využití evropských fondů.
 6. Organizační zajištění spolupráce obcí při řešení společných problémů legislativních
  a jiných (např. tvorba obecních vyhlášek, pořádání efektivních školení a seminářů pro obce ve spolupráci se zaměstnanci pověřeného úřadu apod.)
 7. Příprava a organizační zajištění společné propagace, medializace a publicity mikroregionu. 
 8. Zajištění drobného individuálního poradenství členským obcím
 9. Organizace a podpora propagačních, kulturních a sportovních akcí regionu s využitím stávajících aktivit.
 10. Zajištění řádného chodu svazku obcí, udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce s okolními svazky a obcemi.
 • Barbora Burdychová

Události

Události pořádané Mikroregion Černilovsko

 • začíná v - končí v
 • Obřadní síň Černilov

Jarní koncert pro flétnu a harfu

Mikroregion Černilovsko pořádá v neděli 26. 5. 2024 v 18 hodin koncert pro flétnu a harfu v obřadní síni v Černilově.