Vítejte na stránkách obce Mikroregion Černilovsko.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Podpora a dotace

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

  1. května 2024

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje na svém jednání dne 25. března 2024 schválilo usnesením ZK/25/1777/2024 přidělení finanční podpory formou dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty z programu 24RRD02 Podpora svazků obcí i Mikroregionu Černilovsko, a to na základě smlouvy č. 24RRD02-0018 na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2024“ ve výši 56 000 Kč.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Královéhradecký kraj přispěl na činnost Mikroregionu Černilovsko

8. května 2023

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši
72 000 Kč. Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství
a odborný servis).

Královéhradecký kraj přispěl na činnost Mikroregionu Černilovsko

2. května 2022

 nový článek

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2022", evidovaného pod číslem 22RRD02-0022, a to ve výši 50 000 Kč. Z této dotace jsou stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

Zahradní kompostéry pro občany Mikroregionu Černilovsko

1. března 2022

Předmětem projektu bylo pořízení 927 ks zahradních kompostérů pro občany mikroregionu Černilovsko. Jejich prostřednictvím dochází ke snížení produkce odpadu o 380 t/rok.


Evidenční číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013200
Program: Operační program Životní prostředí
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Podpora z OPŽP (dotace 85%)  2 959 902,72 Kč

Královéhradecký kraj přispěl na činnost Mikroregionu Černilovsko

25. května 2021

 nový článek

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2021", evidovaného pod číslem 21RRD02-0007, a to ve výši 50 000 Kč. Z této dotace jsou stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

 


Krajská podpora v roce 2020

2. červen 2020

nový článek

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2020", evidovaného pod číslem 19RRD02-0012, a to ve výši 43 000 Kč. Z této dotace jsou stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.


Královéhradecký kraj přispěl na činnost Mikroregionu Černilovsko

29. srpen 2019

nový článek

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2019", evidovaného pod číslem 19RRD02-0007, a to ve výši 47 000 Kč. Z této dotace jsou stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.


Svazek získal dotaci na administrativu

3. prosinec 2018

nový článek

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2018", evidovaného pod číslem 18RRD02-0017, a to ve výši 49 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.


Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

14. listopad 2017

nový článek

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kra  je na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2017", evidovaného pod číslem 17RRD02-0018, a to ve výši 36 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

aktualizováno: 31. 5. 2024 10:58, Petra Kubařová